Armoede in Nederland

Vijf maanden later: Armoede in Nederland
Dinsdag 13 december 2011, 09:49u – bron:
armoede sociaal beleid GroenLinks Rijnmond

In december 2011 verschenen twee onderzoeken die betrekking hebben op armoede in Nederland. In november kwam het Nicis-Intitute met een rapport over de stapelingseffecten van de bezuinigingen voor m.n. kwetsbare groepen.
Vorige week publiceerde het SCP en het CBS het ‘Armoedesignalement 2011’. Volgens de onderzoekers is er sprake van een gelijk gebleven, dan wel licht stijgende armoede in 2010. In 2011 verwacht men een verdere toename vanwege het afzwakken (of zelfs uitblijven) van het eerdere economische herstel. De verwachtingen voor 2012 zijn niet veel beter.
De vijf armste postcodegebieden bevinden zich in de drie grootste gemeenten. Van de top-20 is de helft te vinden in Rotterdam.

Stapelingseffecten
Uit het rapport van het Nicis-Institute blijkt dat huishoudens te maken krijgen met hogere zorgpremies, zorgpakketversoberingen, grotere eigen bijdragen en lagere toeslagen. Deze ingrepen hebben grote financiële gevolgen voor bepaalde huishoudens.
De grootste effecten zijn te verwachten bij huishoudens met lage inkomens die afhankelijk zijn van een of meerdere uitkeringen, bij huishoudens die te maken hebben met multiproblematiek en bij werkende minima met kinderen die ook gebruik moeten maken van zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering en daarnaast extra zorgkosten hebben, zijn extra kwetsbaar. Zij krijgen te maken met de wijzigingen in de Wajong, WSW, AWBZ, WMO en Jeugdzorg, hogere zorgpremies, met grotere eigen bijdragen, pakketversoberingen en lagere zorgtoeslagen. Ook zijn er stapelingseffecten te verwachten bij werkenden en met name “werkende armen”. Deze groep krijgt namelijk te maken met de bezuiniging op de kinderopvang, hogere premies en eigen risico’s voor de ziektekostenverzekering en met een verlaging van de inkomensnormering tot 110%, waardoor minder gebruik kan worden gemaakt van lokale inkomensondersteunende regelingen.

Armoedesignalement
Blijkens het vorige week gepubliceerde ‘Armoedesignalement 2011’ van het SCP en het CBS is er sprake van een gelijk gebleven, dan wel licht stijgende armoede in 2010. In 2011 verwacht men een verdere toename vanwege het afzwakken (of zelfs uitblijven) van het eerdere economische herstel.
Het rapport onderscheidt een aantal risicogroepen:
(personen in) eenoudergezinnen
huishoudens met bijstand
niet-westerse allochtonen

In 2010 hadden 529.000 huishoudens (7,7%) een inkomen onder de lage-inkomensgrens. De verwachting voor 2011 komt uit op 8,1% en de voorlopige verwachting voor 2012 op 8,5%. Daarbij speelt ook de duur van lage inkomsteneen belangrijke rol.

Bij het onderscheid naar belangrijkste inkomensbron komt naar voren dat huishoudens met bijstand met 65% verreweg het vaakst moesten rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Op ruime afstand volgden de huishoudens met een werkloosheidsuitkering (21%) of een arbeidsongeschikheidsuitkering (22%) en zelfstandigen (14%).

Bijstandsontvangers lopen het grootste risico op (langdurige) armoede. In 2010 had 2/3 van de huishoudens die voornamelijk van bijstand rondkomen een laag inkomen en dit heeft bovendien vaak een langdurig karakter. Dit geldt ook voor ontvangers van WW (21%) en een arbeidsongeschiktheidsuitkering (22%).

Kinderen
Kinderen lopen een bovengemiddeld armoederisico. In 2010 ging het om 1 op de 10 kinderen. Dat is 1,5 maal zoveel als de gemiddelde bevolking. Bovendien is de kans op langdurige armoede groter. Voor 2012 loopt het armoedepercentage naar verwachting op tot 11,1% van de kinderen. Dit is het hoogste peil sinds het begin van deze eeuw. Verder blijkt dat dit vooral kinderen betreft uit een bijstandsgezin (54%). Ook kinderen uit gezinnen die inkomsten hebben uit eigen onderneming lopen een groter risico (14%). De werkende arme blijkt steeds vaker ondernemer. Daarnaast speelt de gezinsgrootte een rol. Het armoederisico wordt groter naarmate het aantal broertjes of zusjes toeneemt. Dit geldt extra voor eenoudergezinnen (15% tegenover 5% in tweeoudergezinnen).

Geografie
De vijf armste postcodegebieden bevinden zich in de drie grootste gemeenten. Van de top-20 is de helft te vinden in Rotterdam. Voor een overzicht van de gemeenten die deel uitmaken van het samenwerkingsverband GroenLinks Rijnmond zie kaart hieronder. Naast Rotterdam scoren ook Schiedam en Vlaardingen onder het landelijk gemiddelde.

Een kwart van alle huishoudens met een laag inkomen woont in de vier grote steden. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kenden met respectievelijk 14,3%, 13,7% en 12,0% een hoog aandeel huishoudens met een laag inkomen. In Utrecht was het aandeel met 8,6% het kleinst.

Reactie premier
Rutte Premier Rutte was er als de kippen bij om duidelijk te maken dat het hier niet ging om armoede, maar ‘mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen’. Iets een andere naam geven wil niet direct zeggen dat het dan ook iets anders is.

Voor wie de volledige rapporten wil nazien verwijs ik naar de volgende links:

Armoedesignalement SCP/CBS

Stapelingseffecten Nicis/Ecorys

Advertenties
Een reactie plaatsen

3 reacties

 1. Inmiddels weet ik heel goed wat armoede is. Met minder dan 500 euro leven met een huur van 300 (die toch behoorlijk laag is) is onmogelijk. Gevolg? Ziektekostenpremie wordt niet meer betaald, sociaal leven bestaat niet echt meer en de hopeloosheid van het bestaan in dit land is een keihard feit. Het zal er in resulteren dat ik het land zal ontvluchten. Omgekeerd economisch vluchteling die een nieuw leven probeert op te bouwen in aan arm land maar daar wel nog meetelt en van belang voor die samenleving kan zijn. Een leven in armoede is – hoe moeilijk ook – minder bedreigend tussen een volk dat het in het geheel zwaar heeft dan in een land als Nederland waar na elke klap er weer een volgende volgt en dat uiteindelijk de lucht uit de longen perst tot een mens stikt.

  Alle liefde voor dat Nederland is inmiddels verdampt. Volledig.

  Beantwoorden
  • Wat is gebeurd, Alice. Er zijn toch mogelijkheden ook voor jouw situatie!

   Beantwoorden
   • Dat hoor ik wel vaker maar ondertussen is de situatie alleen maar erger geworden en zelfs hulpverlening ziet geen uitweg. Ik ben 50 en zal bij leven in Nederland nooit meer een normale maatschappelijke positie kunnen krijgen. Dan blijft over Nederland de rug toekeren zodra de grootste ellende naar een status quo is gebracht. Oplossen is niet mogelijk.
    Mijn weerzin tegen de regels en structuren die mij nu al 10 jaar constant aan het kortste eind laten trekken is zo ontzettend groot geworden dat van enig normaal functioneren geen sprake meer is of kan zijn. Soms is opgeven dan de enige uitweg. Het is nogal bizar te ervaren dat ik in de buurt van vluchtelingenkampen in een uiterst armoedige situatie gelukkiger ben dan in deze samenleving. Maar ik ben zeker niet de enige waar dat voor geldt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: